Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa ? Nowej Huty w Krakowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Włodzimierzu Macieju Pawłowskim

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34089538
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje,
że w sprawie o sygnaturze akt: I Ns 2729/14/N toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Włodzimierzu Macieju Pawłowskim, synu Władysława i Janiny, urodzonym 15 października 1953 roku w Krakowie, a zmarłym 5 sierpnia 2014 roku w Krakowie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych do zgłoszenia się w tut. Sądzie i udowodnienia swoich praw do spadku w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34089538
drukuj ogłoszenie