Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z/s w Świdniku ogłasza, iż prowadzi postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Łęcznie przy ul. Łańcuchowej 11 oraz nieruchomości położonej w Łęcznej przy ul. Pasternik 55A

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34089547
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Wyszyńskiego 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku, I Wydział Cywilny,
ogłasza, iż prowadzi za sygn. akt I Ns 508/20 postępowanie z wniosku Mieczysławy Tkaczyk o zasiedzenie nieruchomości położonej w Łęcznej przy ul. Łańcuchowskiej 11, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1802 obszaru 0,0144 ha, oraz nieruchomości położonej w Łęcznej przy ul. Pasternik 55A, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2260/2 obszaru 0,0566 ha, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów, i w związku z tym wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców formalnych właścicieli tych nieruchomości, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swe prawa do opisanej wyżej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono wykazane przez wnioskodawcę.
34089547
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: