Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydziałm Cywilny, toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości poł. w Krakowie przy ul. Stelmachów

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34089550
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Wydziałem I Cywilnym do sygn. akt I Ns 911/18/K z wniosku Władysława Korczyńskiego przy uczestnictwie Anieli Fic
toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Stelmachów, oznaczonej jako działka nr 1044, jedn. ew. Krowodrza, obr. 33, o pow. 0,0785 ha, objętej lwh 1136.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności Anielę Fic lub jej następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
34089550
drukuj ogłoszenie