Ogłoszenie

Starosta Gorzowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162017
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
16-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo

Szczegóły


Ogłoszenie Starosty Gorzowskiego
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Na podstawie art. 124 ust. 1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), Starosta Gorzowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka o nr. ewid. 192/7, obręb Jenin, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, województwo lubuskie, poprzez zezwolenie na założenie i przeprowadzenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli bądź ich następców prawnych oraz osoby, którym przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali te prawa w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Józefa Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 7330 442.
Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do przedmiotowych nieruchomości skutkować będzie wszczęciem postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z części ww. nieruchomości.

 

drukuj ogłoszenie