Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Kętrzynie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonych w gminie Barciany

warmińsko-mazurskie, Kętrzyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34090125
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
11-400 Kętrzyn
Ulica
Sikorskiego 66
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KĘTRZYNIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny zawiadamia, że pod sygnaturą I Ns 241/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności:
- nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,29 ha, stanowiącej działkę nr 36/4 obręb Winda, gmina Barciany, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1K/00004977/6,
- nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, położonymi na działce nr 58, o powierzchni 0,1300 ha, położonej w Niedziałach 4, gmina Barciany, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1K/00009988/1. Posiadaczami opisanych nieruchomości są Regina Górska, Grzegorz Zbigniew Górski, Agnieszka Elżbieta Gorska-Podeszwik.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Kętrzynie i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie ww. nieruchomości.
34090125
drukuj ogłoszenie