Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Południe II Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zycie Annie Dobosz

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34090158
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-813 Warszawa
Ulica
Terespolska 15A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA W-WY PRAGI POŁUDNIE II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny pod sygn. akt II Ns 248/20 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zycie Annie Dobosz, córce Wacława i Zofii, zmarłej w dniu 18 kwietnia 2015 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie (Wesoła) przy ul. Głowackiego 46.
Wzywa się wszystkich spadkobierców Zyty Anny Dobosz, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34090158
drukuj ogłoszenie