Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie informuje, że wydano postanowienie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego z tytułu odszkodowania za nieruchomość, położona w obrębie 0006 Giebułtów

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34090340
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI CYWIL

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie informuje, iż w dniu 29 marca 2021 roku w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przy uczestnictwie r.pr. Marii Widłak - kuratora dla nieznanego wierzyciela, pod sygnaturą akt VI Ns 10/21/S wydano postanowienie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 58 571,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) z tytułu odszkodowania za nieruchomość o nieregulowanym stanie prawnym stanowiącą działkę ewidencyjną o numerze 197/3 o pow. 0,1757 ha, położonej w obrębie 0006 Giebułtów, jedn. ewid. Książ Wielki, powiat miechowski, ustalonego na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2020 roku znak WS- II.7570.5.621.2019.JB, która to nieruchomość na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WS-II.7820.1.87.2018.HT z dnia 7 grudnia 2020 roku, przeszła na własność Skarbu Państwa.
Uprawnionymi do odbioru depozytu są osoby legitymujące się dokumentem świadczącym, że na dzień ostateczności decyzji o przejęciu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, tj. 7 grudnia 2020 r., posiadały tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości albo są spadkobiercami Stanisława Wasika s. Wojciecha i Tekli. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia.
34090340
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: