Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku toczy się postępowanie o stwierdzenie przez zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Brzeziny, gmina Puchaczów, powiat łęczyński

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34090533
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Wyszyńskiego 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze I Ns 964/20 toczy się postępowanie z wniosku Nelly Jolanty Hankiewicz z udziałem Moniki Dąbrowskiej, Karola Hankiewicza, Barbary Gibaszewskiej i Krystyny Marczuk o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości:
- położonej w miejscowości Brzeziny obręb 3 - Brzeziny, gmina Puchaczów, powiat łęczyński, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 113/2 o powierzchni 1,03 ha, pozostającej we władaniu wnioskodawczyni.
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34090533
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: