Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z/s w Świdniku prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Stanisławie Niećko, synu Władysława i Franciszki

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34090547
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Wyszyńskiego 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku I Wydział Cywilny ogłasza, iż prowadzi za sygn. akt I Ns 466/20 postępowanie z wniosku FAZET spółki z o.o. w Dąbrowie Górniczej o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Stanisławie Niećko, synu Władysława i Franciszki, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Ciechanki Krzesimowskie, zmarłym dnia 29 grudnia 2017 roku w Ciechankach Krzesimowskich i w związku z tym wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Edwarda Stanisława Niećko, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku po Edwardzie Stanisławie Niećko, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34090547
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: