Ogłoszenie

W Sąddzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków, II Wydz. CYwilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Grażynie Leśniak.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34090312
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-040 Wrocław
Ulica
PODWALE 30
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU II WYDZIAŁ CYWIL

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków, II Wydział Cywilny, pod sygn. II Ns 288/20 toczy się postępowanie wszczęte z wniosku Gminy Wrocław o stwierdzenie nabycia spadku po Grażynie Leśniak, data znalezienia zwłok: dnia 11 października 2016 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Kniaziewicza 13/15.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34090312
drukuj ogłoszenie