Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa ? Nowej Huty w Krakowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości poł. w Więckowicach

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34090341
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 678/19/N toczy się postępowanie z wniosku Barbary Synowskiej przy uczestnictwie Teresy Kani, Haliny Stopińskiej, Leszka Synowskiego, Władysława Synowskiego o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 137, położoną w Więckowicach, jednostka ewidencyjna Proszowice - obszar wiejski, obręb ewidencyjny 121405_5.0026, w powiecie proszowickim, województwie małopolskim oraz własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 139, położoną w Więckowicach, jednostka ewidencyjna Proszowice - obszar wiejski, obręb ewidencyjny 121405_5.0026, w powiecie proszowickim, województwie małopolskim. Jako właściciel w rejestrze gruntów wpisany jest Czesław Kubik. Dla żadnej z działek nie jest prowadzona księga wieczysta. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane niniejszą sprawą i roszczące sobie prawo własności do tej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodniły swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte w postępowaniu.
34090341
drukuj ogłoszenie