Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu, toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości składającej się z działek, położonych w Ochotnicy Dolnej, powiat nowotarski

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34090343
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE SĄDOWE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 128/21 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Konopki o stwierdzenie na rzecz jego i jego żony Ireny Konopki zasiedzenia nieruchomości składającej się działek ewid. nr 5986/15, 5517/4, 16712, 498/11 o łącznej pow. 0,1230 ha położonej w Ochotnicy Dolnej (powiat nowotarski). Sąd wzywa każdą osobę, która rości sobie prawa do tej nieruchomości, a w szczególności poniższe osoby: Alojzy Niewiadomy, Maria Niewiadoma, Katarzyna Niewiadoma, Stanisław Niewiadomy, Anna z Jędraczków Tokarczykowa, Jan Tokarczyk, Józef Tokarczyk, Jan Tokarczyk, Katarzyna z Forendów Tokarczyk, Józef Chlipała, Józefa Chlipała, Jan Tomaśko, Antoni Tomaśko, Katarzyna Tomaśko, Józef Ziemianek, Maria Ziemianek, Józef Ziemianek, Rozalia Ziemianek, Stanisław Ziemianek, Franciszek Ziemianek, Stanisław Szlaga, Benijamin Silberschutz, Marta Silberschutz, Rozalia Kumholz, Adolf Silberschutz, Eisiga Silberschutz, Józef Silberschutz, Anna Silberschutz, Salomea Silberschutz, Bernarda Silberschutz, Frajda Birkenbaum, Eizig Birkenbaum, Samuel Birkenbaum, Babeta Birkenbaum, Eida Birkenbaum, Adolf Birkenbaum, Wilhelm Grosswirth, Chaim Kleinberger, Chaja Klienberger, Rozalia Klienberger, Salomea Klienberger, Eisig Klienberger, Józef Chryczyk, Katarzyna Janczurowa, Rozalia Krzyśko c. Wojciecha i Marii - lub ich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji tego ogłoszenia zgłosili się i potwierdzili swe prawa, gdyż w przeciwnym razie może zostać stwierdzone zasiedzenie, o ile zostanie wykazane. Sąd ponadto wzywa każdego, kto posiada informacje o miejscu pobytu ww. osób, do podania ich sądowi lub kuratorowi, którym został ustanowiony adw. Paweł Kozak (kancelaria w Nowym Targu, ul. Kościelna 20).
34090343
drukuj ogłoszenie