Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym, toczy się sprawa o rozgraniczenie nieruchomości położonych w Harcie gmina Dynów

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
34090605
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt XI Ns 1308/16
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Heleny Gieruli o rozgraniczenie nieruchomości położonych w Harcie (gmina Dynów), tj. o ustalenie przebiegu granicy pomiędzy działką ewidencyjną nr 3471 a działkami nr 2633 i 3465 oraz pomiędzy działką ewidencyjną nr 3465 a działkami nr 3465 i 2633.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych (w szczególności osoby, które wykażą się tytułem prawnym do działki nr 3465 położonej w Harcie, gmina Dynów), aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie pod rygorem pominięcia ich praw w niniejszym postępowaniu.
34090605
drukuj ogłoszenie