Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie o uregulowanie własności Głogów Małopolski, powiat rzeszowski

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
34090610
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt XI Ns 516/19
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XI Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt XI Ns 516/19 toczy się postępowanie z wniosku Stanisławy Bieszczad o uregulowanie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 440/6 o pow. 0,01 ha, położonej w Woli Cichej, gm. Głogów Małopolski, powiat rzeszowski, powstałej z podziału działki nr 440/1, która z kolei powstała z podziału pgr 34/1 obj. zniszczonym Lwh 186 gm. kat. Rogoźnica.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swój interes prawny. W przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie wskazanej wyżej nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.10.1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U.1975.16.91.)/ jeżeli zostanie udowodnione.
34090610
drukuj ogłoszenie