Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział I Cywilny toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Jezierskim

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34090635
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Gen. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział I Cywilny pod sygnaturą I Ns 96/20 toczy się sprawa z wniosku Gminy Sokołów Młp. o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Jezierskim, s. Józefa i Marii, zmarłym dnia 25 września 2004 r. w Górnie, ostatnio stale zamieszkałym w Górnie.
W skład spadku wchodzi depozyt pieniężny złożony w Domu Pomocy Społecznej w Górnie.
Wzywa się do wzięcia w nim udziału spadkobierców Stefana Jezierskiego w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia pod rygorem pominięcia ich praw w toczącym się postępowaniu.
34090635
drukuj ogłoszenie