Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział I Cywilny toczy się sprawa o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Błażowej Górnej gm. Błażowa

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34090645
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Gen. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

Szczegółysygnaturą I Ns 571/20
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział I Cywilny pod sygnaturą I Ns 571/20 toczy się sprawa z wniosku Tadeusza Sobczyk o uregulowanie własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych położonej w Błażowej Górnej gm. Błażowa składającej się z działki 1236 powstałej ze zmiany oznaczenia pgr 3458/8 obj. zam. Lwh 1186 gm. kat. Błażowa w którym prawo własności wpisano na rzecz Germany Cieślównej objętej scaleniem gruntów, w wyniku którego z ww. działki wydzielono działkę 1132 (grunty orne) o pow. 0,1311 ha.
Wzywa się do wzięcia w nim udziału następców prawnych właścicieli, oraz inne osoby zainteresowane, w terminie 3 m-cy od daty publikacji ogłoszenia i wykazania praw do powyższej nieruchomości pod rygorem pominięcia praw.
34090645
drukuj ogłoszenie