Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Przemyślu I Wydziałem Cywilnym, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Jagodzińskim

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34091376
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Przemyślu I Wydział Cywilny zawiadamia, że do sygn. akt I Ns 531/20 toczy się postępowanie z wniosku Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Jagodzińskim, synu Franciszka i Agaty z domu Skałuba, księdzu katolickim (ostatnio diecezji sandomierskiej) zmarłym w dniu 20 sierpnia 2020 r. w Przemyślu, ostatnio stale zamieszkałym w Dubiecku, pow. przemyski, woj. podkarpackie.
W skład spadku wchodzi:
- nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 1379/1, nr 1380/1, nr 1380/2, nr 1381/1, nr 1381/2, nr 1180/1 znajdująca się w miejscowości Lubno (gmina Dynów, powiat rzeszowski), dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer RZ2Z/00032707/2;
- nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 1317, znajdująca się w miejscowości Bieliny (gmina Ulanów, powiat niżański), dla której Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer TB1N/00080514/6.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa ewentualnych zainteresowanych w sprawie, a w szczególności spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w dalszym postępowaniu.
34091376
drukuj ogłoszenie