Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza Wydział XII Cywilny toczy się sprawę o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości działki nr 156 obr. 79 Kraków Podgórze

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34091401
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ XII CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny prowadzi sprawę o sygn. akt XII Ns 220/21/P z wniosku Jadwigi Janda o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości składającej się z działki nr 156 obr. 79 Kraków Podgórze o pow. 13 arów 93 m2 objętej wykazem hipotecznym lwh 644 Tyniec z dniem 1 września 2000 r. oraz działki nr 157 obr. 79 Kraków Podgórze o pow. 15 arów 15 m2, objętej wykazem hipotecznym lwh 644 Tyniec przez zasiedzenie z dniem 1 września 2002 r. W związku z tym Sąd wzywa wszystkich właścicieli nieruchomości lub spadkobierców, w szczególności spadkobierców Teresy Kaczmarczyk z Kaczmarczyków oraz Katarzyny Szewczyk z Kaczmarczyków, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swe prawa do nieruchomości pod rygorem pominięcia i stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione.
34091401
drukuj ogłoszenie