Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie o zasiedzenie udziału nieruchomości położonej przy ul. Mostowej 8 w Krakowie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34091403
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 581/20/S toczy się postępowanie z wniosku Bożeny Pieniążek przy uczestnictwie Gminy Miejskiej Kraków i innych o zasiedzenie udziału w nieruchomości położonej przy ul. Mostowej 8 w Krakowie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/00420854/6. W księdze wieczystej prowadzonej dla ww. nieruchomości wpisane jest prawo własności na rzecz Estery Uebersfeldowej, Hudrsy Grossowej, Ruchli Blochowej, Ewy Karczmarz, Anne Edvige Ubersfeld, Jean Alexander Uebersfeld, Blanki Moritz i Miriam Hecht.
Sąd wzywa wszystkich właścicieli nieruchomości, w szczególności spadkobierców Estery Uebersfeldowej, Hudrsy Grossowej, Ruchli Blochowej, Anne Edvige Ubersfeld, Jean Alexander Uebersfeld, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali prawa przysługujące im względem przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie tejże nieruchomości, o ile zostanie ono wykazane.
34091403
drukuj ogłoszenie