Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie ogłasza, że zostało wszczętę postępowanie o zasiedzenie l.kat. 300/1 położonej w Tenczynku

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34091408
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie ogłasza, że na wniosek Danuty Jesionowskiej przy uczestnictwie Stanisławy Siewniak i innych zostało wszczęte postępowanie do sygn. I Ns 975/18/K o zasiedzenie 1. kat. 300/1 położonej w Tenczynku objętej KW nr KR2K/00015077/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach wchodzącej w skład działki nr 1772/1.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, właścicieli bądź ich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili prawa do wymienionych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.
34091408
drukuj ogłoszenie