Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Płazie

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34091720
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka 23
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie I Ns 42/21
"W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie pod sygn. akt I Ns 42/21 toczy się postępowanie z wniosku Marii Siba o stwierdzenie nabycia przez uwłaszczenie prawa własności nieruchomości położonych w Płazie składających się z działek numer:
653, 654/1, 655, 657/1, 2325 objętych księgą wieczystą numer KR1C/00030558/7 w której prawo własności wpisane jest na rzecz Janiny Kowalskiej , Antoniego Jaworka, Jana Jaworka i Józefa Siba
656, 3106 i 3107 nie mającej założonej księgi wieczystej a objętej wykazem hipotecznym lwh 381 gm. kat Płaza w którym prawo własności wpisane jest na rzecz Antoniego Jaworka, Marii Jaworek, Jana Jaworka, Józefa Siby. .
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych wyżej wskazanych osób, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. sądu i wykazali swe prawa, bowiem w przeciwnym przypadku sąd stwierdzi nabycie wyżej wymienionych nieruchomości przez uwłaszczenie, jeśli zostanie przez wnioskodawcę udowodnione".
34091720
drukuj ogłoszenie