Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonych w Brodłac

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34091841
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka 23
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie I Ns 166/21
"W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie pod sygn. akt I Ns 166/21 toczy się postępowanie z wniosku Janiny Bialik i Stanisława Bialika o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonych w Brodłach składających się z działki numer 571, 364/2 i 359/4, które powstały z parcel nie mających założonej księgi wieczystej a objętych wykazami hipotecznym lwh 605 i lwh 644 gm. kat Brodła, w którym prawo własności wpisane jest na rzecz zmarłych Franciszki Bobakowej (nazwisko rodowe Warecka) oraz Stanisława Bobaka. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych wyżej wskazanych osób, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. sądu i wykazali swe prawa, bowiem w przeciwnym przypadku sąd stwierdzi nabycie wyżej wymienionych nieruchomości przez zasiedzenie, jeśli zostanie przez wnioskodawców udowodnione".
34091841
drukuj ogłoszenie