Ogłoszenie

Wójt Gminy Skarbimierz informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w dordze przetargu, położonej w Skarbimierzu-Osiedlu, dz. nr 184/177 o pow. 2,0390 ha

opolskie, Skarbimierz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34092043
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
49-318 Skarbimierz
Ulica
PARKOWA 12
Osoba kontaktowa
GMINA SKARBIMIERZ

SzczegółyWÓJT GMINY SKARBIMIERZ
Podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu Osiedlu ul. Parkowa 12, oraz w Urzędzie Wojewódzkim ul. Piastowska 14 został wywieszony na okres 14 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w Skarbimierzu - Osiedlu:
działka nr 184/177 o pow. 2,0390 ha.
Wykaz został zamieszczony również na stronie internetowej Gminy Skarbimierz
Kontakt : tel. (077) 4046600 wew. 222 Referat Inwestycyjny pok. Nr 14.
Okres wywieszenia: 26.04.2021 rok - 10.05.2021 roku
34092043
drukuj ogłoszenie