Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Kłodzku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Koniszewskiej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162143
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygn. akt I Ns 857/20

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Kłodzku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Koniszewskiej, córce Józefa i Leokadii, urodzonej 30.01.1946 r. w Nowym Mieście Lubawskim, zmarłej dnia 28.04.2020 r. w Polanicy-Zdroju, ostatnio stale zamieszkałej w Nowej Rudzie.

Wzywa się wszystkich, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili prawo do spadku po wyżej wymienionym, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie