Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Kłodzku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Marcinów

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162144
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Kłodzku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Prokury NSFIZ z siedzibą we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Marcinów, synu Kazimierza i Rozalii, urodzonym 05.04.1937 r. we Lwowie, zmarłym dnia 17.03.2018 r. w Polanicy-Zdroju, ostatnio stale zamieszkałym w Dusznikach-Zdroju.

Wzywa się wszystkich, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania ogłoszenia zgłosili i udowodnili prawo do spadku po wyżej wymienionym, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie