Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenie działki położonej w Brwinowie

mazowieckie, Pruszków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34092401
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-05-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-800 Pruszków
Ulica
Kraszewskiego 22
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 675/20 toczy się postępowanie z wniosku Ewarysta Olejnika i Tomasza Olejnika o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 138 o powierzchni 1568 m2 położoną w Brwinowie, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi zbiór dokumentów nr 7231. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie w Wydziale I Cywilnym i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty na to pozwalające.
34092401
drukuj ogłoszenie