Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu toczy się sprawa o stwierdz. nabycia przez zasiedzenie własn. nieruch. położ. w miejsc. Pławno

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162153
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt: I Ns 407/19 toczy się sprawa z wniosku Anny Pikulik i Piotra Pikulika (posiadaczy nieruchomości) przy udziale Miasta i Gminy Murowana Goślina o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawców przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Pławno, gmina Murowana Goślina, obejmującej działkę numer 466, obręb 0007 Kamińsko, o powierzchni 100 m2, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Wzywa się osoby zainteresowane do zgłoszenia się w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w terminie 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia i do wykazania praw do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięte w postępowaniu, a sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie