Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Przewoźniku

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34092255
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
02-660 Warszawa
Ulica
Irysowa 19
Osoba kontaktowa
ZGN MOKOTÓW

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 194/20 toczy się postępowanie z wniosku m.st. Warszawy - Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z udziałem m.st. Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Przewoźniku, synu Jana i Janiny, urodzonego w dniu 12 grudnia 1968 roku w Warszawie, zmarłego w dniu 14 lipca 2019 roku w Warszawie, ostatnio przed śmiercią posiadającym zwykłe miejsce pobytu w Warszawie przy ul. Dąbrowskiego 40 m.7. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie I Wydział Cywilny i udowodnili nabycie praw do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34092255
drukuj ogłoszenie