Ogłoszenie

Starosta Częstochowski informuje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości, obręb Brzózka

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162156
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Częstochowa, 28.04.2021r.

GN.6853.36.2021.MK

Informacja o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości

Starosta Częstochowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z przepisem art. 114 ust. 3 i ust. 4, w związku z art. 124 ust.1 i 2 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2020, poz.1990)

zawiadamia

o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, w trybie przepisu art. 124 ust. 1 i 2, w związku z przepisem art. 124a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.2020, poz. 1990), sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (w rozumieniu przepisu art. 113 ust. 6 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami) oznaczonych jako działki numerami ewidencyjnymi 260 i 611/2 obręb Brzózka jednostka ewidencyjna Blachownia Miasto, poprzez udzielenie zezwolenia TAURON Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Krakowie Oddział w Częstochowie, na przebudowę odcinka istniejącej linii napowietrznej SN-15kV relacji Brzózka - Dźbów.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości proszone są o zgłoszenie się, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości, do siedziby Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, ul. Sobieskiego 9, I piętro, pokój nr 104, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 34 3229189).

W myśl przepisu art. 114 ust. 4 w/cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, Starosta Częstochowski będzie mógł wszcząć postępowanie w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonych jako działki nr 260 i 611/2 położonych w obrębie Brzózka jednostka ewidencyjna Blachownia Miasto.

 

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: