Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Sławomirze Zajdowiczu

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162163
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V Wydział Cywilny, toczy się postępowanie o sygn. akt V Ns 79/20 z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie przy udziale Anity Zajdowicz i Bartosza Zajdowicza o stwierdzenie nabycia spadku po Sławomirze Zajdowiczu, synu Ireneusza Zajdowicza i Czesławy Szpot, urodzonym 17 marca 1970 r. w Poznaniu, a zmarłym 5 lipca 2016 r., ostatnio stale zamieszkałym w Luboniu.

 

Wzywa się spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie spadkowe, i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie