Ogłoszenie

Starosta Lipnowski Z A W I A D A M I A o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji ograniczającej na rzecz...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162167
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


GG.6852.1.2021 Lipno, dnia 30 kwietnia 2021r

 


O G Ł O S Z E N I E

Starosta Lipnowski działając na podstawie art. 113 ust 5, 6 i 7 oraz art. 114 ust 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn zm.)


Z A W I A D A M I A

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji ograniczającej na rzecz NEXERA Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29, 09-867 Warszawa sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 18, położonej w obrębie ewidencyjnym Lipno Wieś I, gmina Lipno, której stan prawny jest nieuregulowany, w celu założenia i przeprowadzenia na nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej tj. przewieszeniu na odcinku 1,0 m kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej linii należącej do Energa Operator SA, ułożeniu na długości 1,0m i głębokości około 0,8m kanalizacji kablowej składającej się z rury osłonowej HDPE Ø110/6,3mm oraz 2x rury HDPE Ø40/3,7mm wraz z kablem światłowodowym i dodatkowym wzmocnieniem (ochroną) ze względu na podziemne skrzyżowanie z instalacją telekomunikacyjną oraz na wybudowanie słupa prefabrykowanego żelbetonowego typu SŻT-8,5m o powierzchni 40cm²

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.

 

drukuj ogłoszenie