Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie w I Wydziale Cywilnym toczy się postęp. o uznanie za zmarłego Piotra Krzysztofa Hołodowicza

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162193
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 222/20 toczy się z wniosku Małgorzaty Hołodowicz, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Kasprowicza 41 m. 22, postępowanie z udziałem Beaty Hołodowicz i Joanny Hołodowicz o uznanie za zmarłego Piotra Krzysztofa Hołodowicza, urodzonego 5 kwietnia 1956 roku w Warszawie, syna Tadeusza Hołodowicza i Bronisławy z domu Grabowieckiej, ostatnio zamieszkałego w Warszawie przy ul. Kasprowicza 41 m. 22, ostatnio widzianego 10 lipca 1999 roku w Warszawie.


Sąd wzywa zaginionego Piotra Krzysztofa Hołodowicza, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego.


Sad wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym Piotrze Krzysztofie Hołodowiczu, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia przekazały je tutejszemu sądowi.

 

drukuj ogłoszenie