Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bogusławie Bernardzie Chmiel

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162196
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, pod sygnaturą akt I Ns 40/20, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bogusławie Bernardzie Chmiel, synu Stanisława i Władysławy, urodzonym w dniu 20 sierpnia 1945 roku we Włocławku, zmarłym w dniu 2 lipca 2019 roku w Des Plaines, ostatnio stale zamieszkałym w Chicago. W skład spadku wchodzi udział w wysokości 2/6 w prawie własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marii Kazimiery 31. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie