Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydziale XI Cywilnym, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Kot

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34098072
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-05-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydziale XI Cywilnym, pod sygnaturą akt XI Ns 288/20 toczy się sprawa z wniosku Tadeusza Koca o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Kot, s. Jana i Anieli, zmarłym w dniu 3 października 2002 r. w Kamieniu, ostatnio zamieszkałym w Kamieniu (powiat rzeszowski, woj. podkarpackie).
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w toku postępowania.
34098072
drukuj ogłoszenie