Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie toczy się postępowanie o uregulowanie własności gospodarstw rolnych, poł. w Krośnie obręb Turaszówka

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34098078
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-05-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie pod sygn. akt I Ns 1093/17 z wniosku Jadwigi Janocha toczy się postępowanie o uregulowanie na podstawie ustawy z dnia 26 X 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 27, poz. 250 ze zm.) prawa własności nieruchomości położonej w Krośnie obręb Turaszówka nr 741 o pow. 0,0630 ha powstałej z pgr nr 218/5 objętej KW nr KS1K/00007071/0 oraz nr 712 o pow. 1,7018 ha powstałej z działki nr 815 objętej Lwh 19 i pgr nr 218/4 objętej KW nr KS1K/00007071/0 na rzecz Leontyny Hućko i Władysława Hućko. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Emilie Krzemiński, ostatnio zamieszkałej 13 me du Rosers Pfetterhouse (Francja), zmarłej dnia 16 grudnia 2017 r., aby w terminie trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i wykazali własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34098078
drukuj ogłoszenie