Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Rodziewicz

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34098304
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-05-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ XII CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie zawiadamia, że w Wydziale XII Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. XII Ns 198/21/P z wniosku Skarbu Państwa Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Rodziewicz, córce Zbigniewa i Krystyny, zmarłej 8 grudnia 2016 r. w Krakowie, przed śmiercią stale zamieszkałej w przy ul. Półłanki 27 w Krakowie.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34098304
drukuj ogłoszenie