Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Prudniku, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie po stwierdzenie zasiedzenia prawa-własności nieruchomości gruntowej, obręb Winiary

opolskie, Prudnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34098768
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-05-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-200 Prudnik
Ulica
KOŚCIUSZKI 5
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PRUDNIKU

Szczegóły"OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O STWIERDZENIE ZASIEDZENIA
W Sądzie Rejonowym w Prudniku, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 109/21 toczy się postępowanie z wniosku Gizeli Cholewa o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości gruntowej działki nr 632/1 mapa 6 obręb Winiary o pow. 0,0625 ha. (brak urządzonej księgi wieczystej).
W ewidencji gruntów jako właściciele ww. nieruchomości wpisani są małżeństwo Polak Józef, Pelka Maria zam. Głogówek.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili swe prawa, w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia."
34098768
drukuj ogłoszenie