Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Gdyni w Wydziale VII Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości gruntowej w Gdyni Orłowie

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34098757
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-05-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-354 Gdynia
Ulica
Pl. Konstytucji 5
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział VII Cywilny

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Gdyni w Wydziale VII Cywilnym pod sygn. akt VII Ns 259/21 toczy się postępowanie z wniosku Jakuba Jasińskiego. Michała Jasińskiego i Magdaleny Wituszyńskiej-Jasińskiej o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz Jakuba Jasińskiego udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 2064/2, położonej w Gdyni Orłowie, o obszarze 148 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00114264/8. Jako właściciel ww. nieruchomości ujawniony w tej księdze jest Gmina Miasta Gdynia. Sąd Rejonowy w Gdyni wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie, w szczególności następców prawnych Krystyny Chudzińskiej, spadkobierczyni właściciela działki nr 2065 - Henryka Chudzińskiego, sąsiadującej z przedmiotem zasiedzenia, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili swe roszczenia do przedmiotu żądania, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34098757
drukuj ogłoszenie