Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia działki ewidencyjnej nr 74 o pow. 0,0777 ha, położonej w...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162577
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
31-05-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 913/20 toczy się postępowanie z wniosku Urszuli Zduńczyk z udziałem Jana Sobieckiego i Ewy Sobieckiej o stwierdzenie zasiedzenia działki ewidencyjnej nr 74 o pow. 0,0777 ha, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Niskiej 7A, wojewódzko mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Konstancin-Jeziorna, obręb 01-22, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby zgłosili się w terminie 3 miesięcy do Sądu i udowodnili swoje prawa do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostanie stwierdzone nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

drukuj ogłoszenie