Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o uregulowanie własności nieruchomości poł. w Ochotnicy Górnej, gm. Dolna

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34099760
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-05-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 270/21 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Barnasia o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Ochotnicy Górnej, gmina Ochotnica Dolna, oznaczonej jako działka ewid. nr 14645/6 o pow. 0,3463 ha powstałej z p.bud. 1171/1 oraz części p.gr 14645/3 objętych LWH 1057 gm.kat. Ochotnica.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Stefanii Jagieły, Józefa Jagieły, Franciszka Gołdyna, Anieli z Brzeźnych Gołdynowej, Marii Chryczyk, Zofii Chryczyk, Stanisława Chryczyka, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34099760
drukuj ogłoszenie