Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa?Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości gruntowej, dz. ew. nr 94, poł. w Krakowie, dzielnicy Nowa Huta

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34099775
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-05-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że pod sygnaturą akt I Ns 833/20/N toczy się postępowanie z wniosku Janusza Wójcika
o zasiedzenie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 94, położonej w Krakowie, dzielnicy Nowa Huta, obrębie ewidencyjnym 24 (Kościelniki), dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr. KR1P/00030246/0, objętej uprzednio liczbą wykazu hipotecznego 51 Kościelniki, o powierzchni 1 ha 43 ary 64 m2, uprzednio posiadającej oznaczenie jako działka ewidencyjna o 1. kat. 496/12.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w niniejszej sprawie i roszczących sobie prawo własności do ww. nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu.
34099775
drukuj ogłoszenie