Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie o zasiedzenie służebności drogi koniecznej, działki ew. nr 1970 i 1971 Krzeszowice

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34099803
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-05-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 929/20/K
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 929/20/K toczy się postępowanie z wniosku Marii Cyganik przy uczestnictwie Tomasza Cyganika, Marzeny Kozub, Dariusza Mazura, Jolanty Mazur, Andrzeja Poręby i Heleny Szczurek oraz nieznanych z miejsca pobytu uczestników Aliny Bednarczyk, Krzysztofa Bednarczyka, Alicji Skowronek i Wandy Łabtaś o zasiedzenie służebności drogi koniecznej.
Wnioskodawczyni wniosła o stwierdzenie, że małżonkowie Jan i Maria Cyganik nabyli przez zasiedzenie z dniem 1 stycznia 1989 roku na prawach i zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 1970 i 1971, jedn. ewid. Krzeszowice, obręb 120606_5.0017, Wola Filipowska, o łącznej powierzchni 0,3991 ha, objętej księgą wieczystą nr KR2K/00028443/6, biegnącą przez nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną numer 212, jedn. ewid. Krzeszowice, obręb 20606_5.0017, Wola Filipowska,, o pow. 0,02 ha, która odpowiada pgr. l.kat. 1643/3 objętej lwh 836 - wykaz zniszczony i pgr. L. kat. 1644/4, objętej lwh 449, zgodnie z wykazem zmian gruntowych sporządzonym przez geodetę Marka Gędłka, Lp. ks. rob. 46/08 z dnia 20 listopada 2008 roku.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do przedmiotu postępowania, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie służebności drogi koniecznej w drodze zasiedzenia, jeśli zostanie ono udowodnione.
34099803
drukuj ogłoszenie