Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości gruntowej dz. nr 287 poł. w Krakowie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34099808
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-05-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt: I Ns 564/21/K toczy się postępowanie z wniosku Bożeny Twardosz i Jarosława Twardosz o zasiedzenie nieruchomości.
Wnioskodawcy Bożena Twardosz i Jarosław Twardosz wnieśli o stwierdzenie, że nabyli oni przez zasiedzenie z dniem 1 kwietnia 2021 r. udziały wynoszące po 2/16 części (w miejsce Franciszki Fijałkowskiej) w nieruchomości gruntowej utworzonej z działki nr 287 o pow. 0,1004 ha, położonej w Krakowie (dzielnica Kraków-Krowodrza), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00036585/0.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie ono udowodnione.
34099808
drukuj ogłoszenie