Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Wydział I Cywilny toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Michalinie Stefańskiej i Tomaszu Franciszku Stefańskim

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34099915
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-05-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka 23
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CHRZANOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt: I Ns 58/21
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Wydział I Cywilny toczy się pod sygnaturą akt: I Ns 58/21 sprawa z wniosku Haliny Rączka o stwierdzenie nabycia spadku po:
1) Michalinie Stefańskiej z domu Buzdygan córki Szczepana i Jadwigi zmarłej w dniu 6 maja 1982 roku w Trzebini, ostatnio zamieszkałej w Trzebini urodzonej w dniu 4 marca 1913 roku w Trzebini;
2) Tomaszu Franciszku Stefańskim synu Stanisława i Salomei z domu Ścieborowskiej zmarłym w dniu 26 sierpnia 1944 roku w Trzebini ostatnio stale zamieszkałym w Trzebini urodzonym w dniu 21 października 1911 roku w Górach Luszowskich
W skład spadków po wskazanych osobach wchodzą udziały w wysokości ? część w nieruchomości położonej w Trzebini, obręb Góry Luszowskie oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 50/3 objętej księgą wieczystą nr KR1C/00079163/6.
Sąd wzywa wszystkich niebiorących udziału w niniejszym postępowaniu spadkobierców Tomasza Stefańskiego oraz Michaliny Sefańskiej lub dalszych spadkobierców w/w , aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie i udowodnili nabycie spadku i wskazały swoje miejsce zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34099915
drukuj ogłoszenie