Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Zgierzu Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenie działki położonej przy ul. Długiej w Zgierzu

łódzkie, Zgierz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34100062
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
95-100 Zgierz
Ulica
Sokołowska 6
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ZGIERZU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Zgierzu zawiadamia, że w sprawie o sygn. I Ns 104/21 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Gminy Miasto Zgierz z udziałem Skarbu Państwa - Starosty Zgierskiego
o stwierdzenie nabycia przez Gminę Miasto Zgierz w drodze zasiedzenia z dniem 27 maja 2020 roku prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę o nr. ewidencyjnym 24 w obrębie Zgierz 128, położoną przy ulicy Długiej, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona Księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Nieruchomość ta aktualnie stanowi pieszy ciąg komunikacyjny. Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące sobie prawa do nieruchomości, aby zgłosiły się w terminie 3 miesięcy do Sądu, wykazując tytuł prawny do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie praw własności przez zasiedzenie, o ile zasiedzenie zostanie wykazane.
34100062
drukuj ogłoszenie