Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości dz. nr 2654/4 poł. w Chrzanowie

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34100154
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka 23
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CHRZANOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt: I Ns 573/19
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie - I Wydział Cywilny toczy się pod sygnaturą akt I Ns 573/19 sprawa z wniosku Magdaleny Hrobik przy uczestnictwie Pawła Dulowskiego, Eweliny Lipiarskiej oraz Beaty Dulowskiej o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości składającej się działki nr 2654/4 położonej w Chrzanowie, obręb 0001, Chrzanów na podstawie art. 1 ustaw o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych z dnia 26 października 1971 roku. Powyższa nieruchomość jest objęta wykazem hipotecznym LWH 306 gm. kat. Chrzanów, w którym jako właściciela nieruchomości ujawniono Magdalenę z Lasoniów Dulowską.
Do udziału w sprawie Sąd wzywa zainteresowanych, w tym spadkobierców lub dalszych spadkobierców Magdaleny Dulowskiej.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie i wykazali prawo własności do wymienionej nieruchomości i wskazali adres zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej uwłaszczenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34100154
drukuj ogłoszenie