Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krotoszynie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez Jadwigę Adamiak i Bogdana Adamiaka własności nieruchomości...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162603
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
02-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym w Krotoszynie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 455/20 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez Jadwigę Adamiak i Bogdana Adamiaka własności nieruchomości położonej w Krotoszynie o powierzchni 0,0046 ha, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1428, bez oznaczenia hipotecznego.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie - I Wydział Cywilny i wykazali swoje prawa do nieruchomości, bowiem skutkiem niedopełnienia tego obowiązku może być pominięcie zainteresowanego w postępowaniu, a Sąd uwzględni wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości, o ile zajdą ku temu ustawowe przesłanki.

 

drukuj ogłoszenie