Ogłoszenie

W śądzie Rejonowym w Zambrowie toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Zawady gm. Zawady

podlaskie, Zambrów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34100926
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
18-300 Zambrów
Ulica
Aleja Wojska Polskiego 56
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Zambrowie w sprawie I Ns 122/21 z wniosku Gminy Zawady toczy się postępowanie w sprawie o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Zawady, gm. Zawady, powiat białostocki, województwo podlaskie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 654 o powierzchni 0,55 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Sąd wzywa wszystkich właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, ich następców prawnych lub inne osoby, które mają tytuł prawny do wyżej opisanych nieruchomości, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Zambrowie i udowodnili swe prawa. O ile w tym terminie nikt się nie zgłosi albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane.
34100926
drukuj ogłoszenie