Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Płocku obręb...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162613
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-06-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasto Płock sygn. akt I Ns 717/20 - o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Płocku obręb geodezyjny nr 0008 - Śródmieście ulica Kazimierza Wielkiego 16, woj. Mazowieckie, oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 420 o powierzchni 0,1269 ha, pozostającej w posiadaniu wnioskodawczyni. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia, zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.

 

drukuj ogłoszenie