Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Płocku obręb...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162614
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-06-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku posiadacza Gminy Płock o stwierdzenie nabycia przez Gminę Płock z dniem 18 maja 2001 roku przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Płocku obręb ewidencyjny nr 0010 - Podolszyce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka:
- nr 137 o powierzchni 0,0129ha

dla których nie ma urządzonych: księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Płocku - I Wydział Cywilny i wykazali swoje prawo do udziału w nieruchomościach w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie jeśli zostanie udowodnione.

Sędzia Anna Szczepaniak

 

drukuj ogłoszenie